تیم فنی و اجرایی وب سایت احیا مهدوی

معین عطاری

Developer & Designer
طراح و برنامه نویس وب
 Email@moeinattari.ir

 @moein_attari

 www.moeinattari.ir

محمد جواد نقافی رادکان

Developer & Designer
طراح گرافیک و برنامه نویس
 mjavad640@hotmail.com

 @javadnr

 www.mjnaghafi.ir

یاسر بهشتی

Developer & Designer
طراح و برنامه نویس وب
 yaser.bh1995@gmail.com

 @y_developer

 www.y-beheshti.ir

احمد جنتی فرد

Project Manager
مدیر پروژه
info@janati.ir

@ahmadjanatifard

www.janati.ir